Evenementen 2020 – Apotheek Ermel – Ermelo

Apotheek Ermel

Stationstraat 84-86 3851 NK Ermelo Tel:0341-552301 Fax:0341-560855

Evenementen 2020

Wij willen u graag wijzen op een aantal evenementen die wij vanuit apotheek Ermel organiseren of evenementen die georganiseerd worden door externe instanties. In de agenda kunt u zien wanneer de evenementen plaatsvinden. Onder de agenda kunt u de omschrijving van bepaalde evenementen lezen. Mocht u meer informatie hierover hebben of een suggestie hebben voor vermelding van een evenement op onze website, kunt u contact opnemen met onze apotheek.

Agenda

 
11 februari Longpunt. ‘Informatie Houtrook Harderwijk: zie Longpunt.
8 april Longpunt. Noordwest Veluwe
 oktober Longpunt.
 november Diabetes Bloedsuiker Controledagen
 november Longpunt.

 

Omschrijving evenementen

Longpunt. 

Longpunt is een maandelijkse ontmoeting die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Deze bijeenkomsten met de zorgverleners zijn doorgaans op de 3e woensdag van de maand met uitzondering van de vakantiemaanden. Deelname en parkeren is gratis.

Locatie Harderwijk: Ziekenhuis St. Jansdal (Dageraitzaal), Weth. Jansenlaan 90

Tijdstip: van 14:30 – 16:30 uur – zaal open om 14:00 uur

Meer informatie en/of aanmeldingen via noorwestveluwe@longfonds.nl of bel 0341-416489

Diabetes metercontrole dagen

Gebruikt u insuline, dan controleert u regelmatig uw bloedsuikerwaarde. Dan is het natuurlijk wel van belang, dat u volledig op uw meetapparaat kunt vertrouwen. Daarom organiseert apotheek Ermel de Metercontroledagen.
Het is verstandig om eens per jaar uw meter te laten controleren op een goede werking. Bij apotheek Ermel wordt uw meter gereinigd, geijkt en de instellingen worden gecontroleerd. Ook bespreken we of u de meter wel op de best mogelijke manier gebruikt en bekijken we of alle toebehoren zoals naalden, teststrips en dergelijk nog in orde zijn. En heeft u vragen, dan beantwoorden we deze graag. Ook als ze over uw medicijnen gaan of de eventuele bijwerkingen ervan.
De controle duurt ongeveer tien minuutjes en wordt samen met u uitgevoerd. Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u mailen naar info@apotheekermel.nl of bel 0341-552301.

Bloedsuiker controle dagen

Is uw bloedsuiker te hoog en loopt u risico op het ontwikkelen of de aanwezigheid van suikerziekte (diabetes mellitus)?

Laat dat nu gratis controleren tijdens de bloedsuiker controledagen bij één van onze apotheken.
Tijdens de bloedsuiker controle dagen kunnen mensen met een verhoogd riscio op diabetes gratis een bloedsuikertest laten doen bij één van onze apotheken. 
Apotheek Ermel centrum, apotheek Ermel gezondheidscentrum en apotheek de Berk nodigen u uit om uw risico op aanwezigheid van diabetes mellitus te laten bepalen. Dit doen wij door middel van het invullen van een vragenlijst die samen met de Ermelose huisartsen is gemaakt. Zonodig volgt een vingerprik om uw bloedsuikegehalte te bepalen. Voor een betrouwbaar resultaat van de vingerprik is het belangrijk dat u nuchter bent (een lege maag). Daarom prikken wij in apotheek Ermel centrum en apotheek Ermel gezondheidscentrum van 8 tot 10 uur ’s morgens en in apotheek de Berk van half 9 tot 10 uur.
De vragenlijst is per e-mail aan te vragen via info@apotheekermel.nl, of af te halen in één van onze apotheken.
U kunt ons ook bellen (T: 552301) met het verzoek of de bezorger de vragenlijst voor u meeneemt.