Herhaalservice – Apotheek Ermel – Ermelo

Apotheek Ermel

Stationstraat 84-86 3851 NK Ermelo Tel:0341-552301 Fax:0341-560855

Herhaalservice

Uw apotheek en de Ermelose huisartsen zijn druk bezig om de gang van zaken rond herhaalmedicatie onderling op elkaar af te stemmen. U kunt voor uw herhaalrecept dan ook rechtstreeks bij de apotheek terecht. In overleg met u en uw huisarts bieden we u ook de mogelijkheid aan om uw medicatie te synchroniseren zodat u niet onnodig vaak naar de apotheek hoeft te komen.

Recepten

Geldig recept
Dit is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept
Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.

Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.

Veel lokale artsen faxen recepten en sturen het origineel (later) op.

Onbekende patiënten
Aangezien onze apotheek de medicatieveiligheid moet bewaken zullen onbekende patiënten:

– gevraagd worden om aanvullende informatie
óf
– zullen worden doorverwezen naar een apotheek bij hen in de buurt.

Risico vervalste recepten
Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.

Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Spoedeisende recepten.
Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden is in het dienstrooster aangegeven bij welke dienstdoende apotheek u terecht kunt bij u in de buurt.

Buitenlandse recepten
Deze apotheek handelt geen buitenlandse recepten af via de website. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Recepten volgens de richtlijn van de KNMG
Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).